MADDE 1: TARAFLAR

SATICI BİLGİLERİ

Unvanı: DEFNE Organizasyon Çiçekçilik Peyzaj Tanıtım ve Turizm İnşaat Ticaret Limited Şirketi

Beyoğlu VD. 272 0456 985

Adresi: Cumhuriyet Cad. No: 101 Elmadağ, Şişli

Telefon:  (0212) 234 0839

Web Adresi: https://defnecicek.com

Email: eposta@defnecicek.com

(Bundan böyle SATICI olarak anılacaktır.)

 

ALICI BİLGİLERİ

Ad/Soyad: …………….

Adresi:

Telefon: …………….

Email: ………………………

 

(Bundan böyle ALICI olarak anılacaktır.)

MADDE 2: KONU

İşbu ön bilgilendirme formunun (“Form”) konusu, SATICI’ya ait “https://defnecicek.com internet sitesi üzerinden SATICI tarafından satışa sunulan kitap ve benzeri materyallerin ALICI’ya satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (beraber “Mevzuat” olarak anılacaktır.) hükümleri uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirtilmesidir.

ALICI “https://defnecicek.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI bu Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

MADDE 3: SATIŞA KONU ÜRÜN/ÜRÜNLER, ÖDEME BİLGİLERİ ve TESLİMAT

3.1. Ürünün özellikleri (cinsi ve türü, miktarı, rengi) ve KDV dahil Satış Bedeline (adet x birim fiyat) ilişkin bilgiler aşağıda belirtildiği gibi olup, bu bilgiler ALICI tarafından da onaylanmıştır.

ÜRÜN ADI               CİNSİ                         ADET                       SATIŞ BEDELİ (KDV Dahil)

……………                 Kitap                             1                              ……..-TL

Sipariş Tutarı: …….-TL

Ödeme Şekli: Kredi Kartı/EFT/Havale.

3.2.Teslimat, Defne Çiçek tarafından ALICININ belirtilen adresine yapılacaktır. Kargo Ücreti bulunmamaktadır. Kargo ücreti, sipariş toplam tutarına eklenmektedir. Teslimat, Defne Çiçek tarafından, ALICI’nın satış formunda belirtilen adresine yapılacaktır.

Teslimat Yapılacak Kişi/Kişiler: ………….

Teslimat Adresi: ………….

Fatura Adresi: ………….

 

ALICI, işbu sözleşme konusu ürün/ürünler, ALICI veya işbu sözleşmede ALICI tarafından belirlenmiş teslim almaya yetkili kişi veya kişilere, ALICI veya ALICI tarafından belirlenmiş teslim almaya yetkili kişi veya kişilerden kaynaklı sebeplerle teslim edilmediği takdirde, söz konusu ürün/ürünlerin ALICI veya ALICI tarafından belirlenmiş teslim almaya yetkili kişi veya kişilere SATICI tarafından yeniden gönderimi nedeniyle oluşacak olan kargo ücretinin her halükarda kendisi tarafından ödeneceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI tarafından belirtilen fatura adresinin farklı olması halinde ALICI, faturanın ilgili adrese teslimi için ek bir kargo ücreti ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 4:  GENEL HÜKÜMLER

4.1. Ön bilgilendirme formuna konu ürün/ürünler, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen siparişin SATICI’ya ulaşmasını takip eden, yasal 3 (üç) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak işbu 3 (üç) günlük süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Şu kadar ki, ön sipariş ürününde/ürünlerinde işbu 3 (üç) günlük yasal süre ilgili ürüne ait satış sayfasında ilan edilen satış tarihinden itibaren başlayacak olup, işbu satış tarihinde tedarikçi firma kaynaklı gecikmeler yaşanabilir. İşbu halde SATICI, ALICI’yı öncesinde yazılı olarak bilgilendirecektir. Bu halde de ALICI siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresini bekleyerek siparişe konu ürün/ürünlerin teslim edilmesi haklarından birini kullanabilir. SATICI, normal iş koşullarında sipariş teslimini takip eden iş günü içerisinde yerine getirir. Canlı çiçek satışlarında ürün/ürünlerin SATICI tarafından hazırlanması ve ALICININ beyan ettiği adrese yola çıkarılmasından sonra iade ve cayma hakkı bulunmamaktadır. ALICI, SATICI tarafından siparişi hazırlanmadan önce cayma hakkını kullanabilir. ALICI, cayma hakkını sipariş hazırlandıktan sonra kullanamaz. ALICI’nın cayma hakkını kullanması halinde ödediği tutar 3 (üç) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.2. Ön bilgilendirme formuna konu ürün/ürünler, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.3. Ön bilgilendirme formuna konu ürünün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesi ile ilgili ve ürünün/ürünlerin teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk SATICI’ya aittir. ALICI, ürünü/ürünleri teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe/ürünlerde nakliyeden kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü/ürünleri kabul etmemekle ve firma yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur.

4.4. Ön bilgilendirme formuna konu ürünün/ürünlerin teslimatı için işbu ön bilgilendirme formu ile mesafeli satış sözleşmesinin elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve ürün/ürünlerin bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün/ürünlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün/ürünlerin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.5. Ön bilgilendirme formuna konu ürüne/ürünlere ilişkin ödemenin ALICI tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, ALICI ile kredi kartı sahibinin ya da ürünün/ürünlerin teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk, ALICI’ya aittir. ALICI, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde SATICI’dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6. ALICI tarafından, ön bilgilendirme formuna konu ürüne/ürünlere ilişkin ödemenin herhangi bir Banka’ya ait ATM cihazından ya da şubesinden “hesaba yatırma” şeklinde yapılması durumunda, ürünün/ürünlerin bedelinin mesafeli satış sözleşmesinde ve işbu ön bilgilendirme formunda belirtilen şartlar çerçevesinde ALICI’ya iade edilmesinin gerektiği hallerde kullanılmak üzere kendisine ait bir banka hesabına ait IBAN numarasını doğru ve eksiksiz bir şekilde SATICI’nın eposta@defnecicek.com email adresine göndermeyi ve SATICI tarafından IBAN numarasına iade yapılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar ve/veya teknik sebepler vs. nedenler ile ön bilgilendirme formuna konu ürünü/ürünleri süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya 3 (üç) gün içinde bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, ön bilgilendirme formuna konu ürünün/ürünlerin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar takip eden 3 (üç) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.8. ALICI talep ve şikâyetlerini yukarıdaki SATICI adres, telefon, faks ve email adreslerine iletebilir ve garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için de SATICI’ya ait adrese kargo bedeli ödemeksizin gönderimde bulunabilir.

4.9. ALICI, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında ikamet etmekte/bulunmakta ve/veya ürünün/ürünlerin teslim edileceği adres Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunmakta ise, ikamet ettiği/bulunduğu ve/veya ürünün/ürünlerin teslim edileceği ülkenin söz konusu ürünün/ürünlerin alımı nedeniyle yasa, yönetmelik ve ilgili yasal düzenlemeleri uyarınca tahakkuk ettireceği gümrük vergisi, harç ve sair her türlü mali yükümlülüğün kendisine ait olacağını, ürünün/ürünlerin teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm ödemeleri derhal ve aynen yerine getireceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca ALICI’nın adresi SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firmasının dağıtım alanının dışında kalmakta ise, ALICI dilerse ürünün/ürünlerin teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm masraf ve bedelleri ödemeyi veya SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firmasının ilgili şubesinden satışa konu olan ürün/ürünleri mesafeli satış sözleşmesinde ve işbu ön bilgilendirme formunda yer alan alıcı/alıcılar tarafından bizzat teslim alınacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu durum hakkında ALICI SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından öncesinde bilgilendirilecek olup, ALICI dilerse sözleşmeden dönebilir.

4.10. ALICI, canlı çiçek dahil SATICIDAN aldığı ürün/ürünleri kullanabileceği ortam, sıcaklık ve ekipmanların kendisi tarafından sağlanacağını ve kendi kusuru olsun veya olmasın oluşabilecek teknik eksiklik ve arızalardan SATICI’nın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.12. ALICI ve SATICI işbu ön bilgilendirme formunun başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.13. SATICI sipariş vermek için kullanılan “https://defnecicek.com/” alan adlı internet sitesinin kullanılması nedeniyle, ücret tarifesi ile ilgili olarak ALICI’ya ilave bir maliyet yüklememektedir.

4.14. 18 yaşından küçük kişiler ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginler SATICI’dan alış-veriş yapamaz.

MADDE 5: CAYMA HAKKI

5.1. ALICI, işbu ön bilgilendirme formu gereği ürün hazırlanana kadar herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. ALICI, ödemeyi gerçekleştirip satın aldığı ürün hazırlanana kadar geçen süre içerisinde cayma hakkını kullanabilir.

Cayma Hakkına Dair Bildirimin yapılacağı İletişim Bilgileri;

DEFNE Organizasyon Çiçekçilik Peyzaj Tanıtım ve Turizm İnşaat Ticaret Limited Şirketi

Adres: Cumhuriyet Cad. No: 101 Elmadağ, Şişli, İstanbul

Telefon: (0212) 234 0839

Email: eposta@defnecicek.com

5.2. İşbu ön bilgilendirme formunun konusunu oluşturan ürünün ALICI için hazırlanmasından sonra Mesafeli Satış Sözleşmeleri Yönetmeliği uyarınca, ALICI cayma hakkını kullanamaz.

MADDE 6: YETKİLİ MAHKEME

İşbu ön bilgilendirme formunun uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Tüketici sıfatını haiz olmayan ALICI için, taraflar arasında işbu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

İşbu ön bilgilendirme formu elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu mesafeli satış sözleşmesi ön bilgilendirme formunda düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.